Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Xã Hòa Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 22:57:09

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh (Từ 19h – 21h)
Thông tin: học sinh nam 19 tuổi
Yêu cầu: Sinh Viên Nam, sv trường ĐH Văn Lang
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Hòa Bình Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: