Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 13:10:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567CN (15h-20h)
Thông tin: Học viên Nam, ĐH FPT
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Sông Xoài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: