Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Anh Văn Giao Tiếp Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 14:28:20

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 5.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 346 hoặc 357 từ 19h30
Thông tin: hv nam, giỏi
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, người nước ngoài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Anh Văn Giao Tiếp Sông Xoài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: