Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Anh Văn Giao Tiếp Lớp 7 Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 18:54:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7, CN ( sắp xếp)
Thông tin: học sinh nữ trường úc
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Anh Văn Giao Tiếp Lớp 7 An Nhứt Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận