Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 14:57:22

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5 ( từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Tân Hương
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Phước Hội Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: