Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 16:42:39

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học sinh nam chuẩn bị vào lớp 1
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên sinh viên nam. vô năm mới bắt đầu học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Suối Rao Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: