Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Lớp 3 Dạy Song Ngữ Xã Hòa Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 06:32:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 3, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 (18h30 -20h30)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Lớp 3 Dạy Song Ngữ Hòa Hưng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: