Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Xã Bình Trung, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 11:10:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp từ 17h trở đi
Thông tin: học sinh nữ trường
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Trung, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Bình Trung Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: