Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 08/03/2021 11:50:31

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 357 từ 18h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Long Phước TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: