Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 00:32:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T35 (19h30 – 21h30), 1b sắp xếp
Thông tin: học sinh nữ, trường lam sơn
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Long Sơn TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: