Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Dạy Song Ngữ Xã Hòa Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 06:02:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ trường Quốc tế Việt Úc
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Dạy Song Ngữ Hòa Hội Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: