Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Lớp 3 Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/05/2021 20:39:13

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 3,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (19h -21h )
Thông tin: 2 học sinh trường trần văn ơn
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Lớp 3 Suối Rao Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận