Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Xã Mỹ Xuân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 10:59:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 ( 9h – 10h30 )
Thông tin: học sinh nam, trường An Hội
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Mỹ Xuân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Mỹ Xuân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: