Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Lớp 6 Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 07/03/2021 10:25:03

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 6,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: tối 2->5
Thông tin: 2 hs nam-nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Lớp 6 Long Phước TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: