Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 11:53:17

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6,7 ( từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường An Phú
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Phước Trung TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: