Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 4 Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 03:04:59

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567CN (sắp xếp với phụ huynh)
Thông tin: học sinh nam, trường đào sơn tây
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 4 Phước Long Thọ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: