Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 5 Phường 9, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 10:32:46

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T23456 ( 14h – 15h30 )
Thông tin: học sinh nam, trường An Hội
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 9, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 5 9 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: