Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 6 Lớp 8 Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/05/2021 23:43:14

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 8,
Mức lương: 1.900.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567(19h-21h)
Thông tin: 2 học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 6 Lớp 8 Láng Dài Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận