Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 6 Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 09:01:16

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (19h – 20h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Hạnh Thông
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 6 Phước Trung TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: