Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 6 Thị Trấn Phước Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 23:15:01

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7,cn (sáng hoặc chiều)
Thông tin: học sinh nam, bé bị chậm hiểu
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 6 Thị Trấn Phước Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: