Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 8 Phường 1, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 12:14:12

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp ( từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ trường Minh Đức
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 1, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 8 1 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: