Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 23:47:27

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 200.000đ/tháng, 3.000.000
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 và (T2 hoặc CN): Tối
Thông tin: học viên nữ 32t
Yêu cầu: Nữ, SV:2tr || GV:3tr
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp An Ngãi Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: