Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 15:08:08

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (từ 18h trở đi)
Thông tin: học viên nam, 27 tuổi, có căn bản
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Bưng Riềng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: