Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Cù Bị, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 12:37:27

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn sáng T2,3,4,5,6,7 (Từ 8h30 đến 12h)
Thông tin: học viên nam, 33 tuổi
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Cù Bị, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Cù Bị Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: