Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Hòa Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 04:04:43

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2345 sáng- trưa
Thông tin: Học viên nữ 43t, học lại cơ bản
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Hòa Hưng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: