Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 16:41:12

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối T2->T7
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Hòa Long TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: