Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Láng Lớn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 14:02:08

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sáng sxếp
Thông tin: hv học lại từ đầu, giao tiếp bình thường
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Lớn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Láng Lớn Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: