Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Lộc An, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 15:48:38

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.200.000đ/tháng, 160.000/buổi
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: buổi sáng 8h->
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Lộc An, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Lộc An Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: