Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 23:15:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (từ 18h hoặc 18h30)
Thông tin: học viên nữ, học từ đầu, 23 tuổi
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Long Phước TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: