Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Mỹ Xuân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 05:24:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sáng-chiều-tối sắp xếp
Thông tin:
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, phản xạ giao tiếp nghe-nói
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Mỹ Xuân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Mỹ Xuân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: