Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Phước Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 24/01/2021 15:45:14

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.900.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx 15h-17h
Thông tin: 3hv nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Phước Hưng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: