Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 01:52:51

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: chọn sáng (từ 8h đến trước 12h)
Thông tin: học viên nữ, khoảng 23 tuổi, học từ đầu để đi định cư
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: