Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Sơn Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 19:18:35

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp
Thông tin: học viên nữ, đã biết giao tiếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, học ở quán nước gần sân bay
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sơn Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Sơn Bình Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: