Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 11:26:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 4.300.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (sáng 9h- 10h30, chiều 14h -15h30)
Thông tin: học viên nữ, 46 tuổi, học từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Sông Xoài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: