Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 07:18:18

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T2,4,6 (từ 9h hoặc 9h30)
Thông tin: học viên nữ, 26 tuổi, học lại từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Tân Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: