Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Tân Hưng, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 16:40:58

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: ChọnT246 hoặc T357 (Từ 14h30 đến 16h30)
Thông tin: học viên nữ, có trình độ B
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, GV lớn tuổi, ưu tiên giọng miền Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hưng, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Tân Hưng TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: