Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Lớp 10 Lớp 11 Phường 5, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 19:18:15

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Lớp 10, Lớp 11,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: 2 học sinh lớp10+11, học 4 kĩ năng để sau này đi du học
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 5, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Lớp 10 Lớp 11 5 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: