Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Lớp 5 Dạy Bằng Tiếng Anh Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 17/04/2021 18:57:28

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Lớp 5, Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp trong tuần (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, lớp 5
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Lớp 5 Dạy Bằng Tiếng Anh Kim Dinh TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: