Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Lớp 8 Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 09:14:13

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng, GV: 2.300.000/ tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246(19h-21h)
Thông tin: Học sinh nữ, Trường Lê Quý Đôn
Yêu cầu: Nữ, SV: 1tr6 || GV: 2tr3
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Lớp 8 Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: