Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 12, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 18:05:55

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5,7 (Từ 18h trở đi)
Thông tin: học viên nữ, trên 40 tuổi
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 12, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 12 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: