Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 8, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 08:35:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối 234567 (Từ 19h trở đi)
Thông tin: Học viên nữ, học từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 8, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 8 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: