Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 07:41:24

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7, CN (16h-18h)
Thông tin: học viên nữ, trên 40 tuổi
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Long Hương TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: