Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 11:12:47

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T2356 (8h – 10h)
Thông tin: học sinh nam 13tuổi
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Long Tâm TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: