Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 10:45:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối T7 (19h-20h30) + CN (chiều khoảng 15h hoặc 16h)
Thông tin: học viên nữ, 50 tuổi, đọc được tài liệu bằng tiếng anh
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Thắng Nhất TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: