Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 22:49:39

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: chiều T3,6,7,cn (3h->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 An Nhứt Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: