Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 22:30:37

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối sắp xếp (T3, 5, 6) và CN: rãnh cả ngày
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 An Nhứt Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: