Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 18:01:05

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sáng sắp xếp (9h- 11h)
Thông tin: 2 bé nữ, lớp lá lên 1
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 Long Sơn TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: