Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 06:58:31

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T7,Cn (từ 8h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Vinschool
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 Phước Long Thọ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: