Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Dạy Bằng Tiếng Anh Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 12:56:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1, Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T35 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh trường quốc tế Nam sài gòn
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 Dạy Bằng Tiếng Anh Thắng Tam TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: