Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Lớp 3 Phường 5, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 15:59:46

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 3,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối
Thông tin: 2 hs
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 5, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 Lớp 3 5 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: